Pages

Saturday, 7 January 2012

Pengurusan Pertandingan

PELAN TINDAKAN (SEBELUM PERTANDINGAN)
§  Menyediakan kertas kerja
§  Menubuhkan JK Induk untuk menentukan tarikh dan tempat
§  Mesyuarat JK Induk
§  Menubuhkan JK Kerja
§  Mesyuarat JK Kerja untuk menentukan bidang tugas

( SEMASA PERTANDINGAN)
§  Taklimat
§  Memantau perjalanan kejohanan
§  Penyelarasan
§  Pelaporan
§  Mencatat keputusan

Semasa pertandingan berjalan terdapat tiga perkara yang paling utama diberi perhatian.

i)kehadiran pengadil pertandingan
·         Pengadil adalah bertauliah
·         Hakim dan pegawai adalah cukup
·         Pengadil tahu masa, tempat, dan peranan mereka.
·         Pastikan pegawai dan hakim mengisi borang-borang markah atau keputusan pertandingan.

ii)kemudahan tempat pertandingan
·         Tempat mudah dicari dan tempat letak kereta adalah banyak.
·         Pengangkutan ke tempat sukan adalah mudah dan banyak.
·         Alat-alat sukan diperiksa dan dalam keadaan baik.
·         Penggunaan alat dan teknik yang sesuai dan betul.
·         Kemudahan tandas dan bilik tukar pakaian disediakan.

iii)kehadiran peserta pertandingan mengikut masa.
·         Jumlah Peserta adalah betul dan cukup.
·         Pakaian peserta yang sesuai dan sempurna.
·         Semak bilangan peserta sekali lagi sebelum balik.
·         Pastikan peserta tidak sakit atau wujud kecederaan.
·         Kemas kini borang-borang markah atau keputusan pertandingan.
·         Pastikan peralatan yang digunakan cukup seperti asal dan tidak ada yang tercicir atau hilang.

(SELEPAS PERTANDINGAN)
§  Mesyuarat Post Mortem
§  Membuat laporan penuh
§  Surat-surat penghargaan kepada yang berkenaan
§  Surat-surat Kepujian dan Imbuhan

No comments:

Post a Comment