Pages

Wednesday, 22 August 2012

TITAS- HAGEMONI BARAT   Konsep Hagemoni Barat
  
 Dominasi Politik
 Dewasa ini, masyarakat Asia dan Islam khususnya berdepan dengan cabaran hegemoni politik Barat. Walaupun kuasa penjajah terutamanya Barat telah lama meninggalkan tanah jajahan masing-masing, dan memberikan penduduk tempatan peluang untuk membentuk struktur pemerintahan mengikut acuan tempatan, keinginan untuk terus mendominasi masih lagi tidak pudar. Struktur pentadbiran politik sesebuah negara akan dijadikan sasaran utama untuk meneruskan dominasi mereka. Oleh itu tidak hairanlah jika pada hari ini terdapat beberapa pemimpin yang mengetuai pentadbiran nasional akan mengambil keputusan yang melebihkan Barat walaupun bercanggah dengan nilai-nilai masyarakat tempatan. Hal ini demikian kerana, Barat akan cuba menampilkan pemimpin yang boleh dijadikan boneka mereka sebagai pemimpin utama di sesebuah negara yang ingin dikuasai. Dengan adanya ‘orang dalam’, maka survival dominasi politik mereka akan menjadi lebih mudah. Pastinya, segala keputusan pemimpin tempatan adalah berdasarkan kepentingan Barat di negara tersebut.
Selain menguasai struktur pentadbiran  di peringkat tempatan, dunia Barat juga akan mendominasi pertubuhan-pertubuhan antarabangsa di peringkat dunia. Contohnya, badan antarabangsa paling berpengaruh diperingkat dunia, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) membuktikan dominasi beberapa kuasa Barat yang utama seperti Amerika Syarikat, Britain dan Perancis. Bersama-sama dengan Rusia dan China, ketiga-tiga negara ini diberikan kuasa istimewa yang juga dikenali kuasa veto. Berdasarkan kepada kuasa yang ditetapkan, kelima-lima negara ini berhak untuk menolak sebarang resolusi yang dicadangkan oleh negara-negara anggota. Pemberian kuasa ekslusif kepada negara-negara yang berkenaan membuktikan dominasi kuasa Barat yang menguasai badan dunia terbabit. Kesannya, beberapa keputusan yang diusulkan dan yang telah diluluskan dilihat mempunyai kepentingan kepada negara-negara ini.

Walaupun menurut kuasa yang diperuntukkan, iaitu untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan di negara-negara, beberapa keputusan yang dibuat oleh negara-negara veto terutamanya negara Barat dilihat membelakangkan objektif dan matlamat  badan dunia itu ditubuhkan. Buktinya  hampir semua persengketaan wilayah dan antarabangsa sama ada di Somalia, Bosnia-Herzegovina, Palestin, Kashmir, Iraq, Afghanistan dan lain-lain melibatkan secara lansung kuasa Barat, Amerika Syarikat terutamanya, dengan menggambarkan diri mereka sebagai ‘polis dunia’. Realitinya, kedudukan Amerika Syarikat sebagai sebuah kuasa politik global adalah disebabakan oleh kekuatan militari dan ketenteraan. 

Dominasi Ekonomi
            Semasa zaman kolonial, penjajah Barat telah mengaut segala sumber, khazanah dan kekayaan tanah jajahannya. Hakikatnya, keadaan ini masih lagi berlarutan walaupun dengan cara dominasi yang berlainan. Syarikat-syarikat multinasional dari Barat seperti Amerika Syarikat, Britain, dan negara-negara Eropah  telah mendominasi kegiatan perdagangan antarabangsa. Syarikat-syarikat berkenaan telah mendominasi penggunaan sains dan teknologi sesebuah negara. Tidak cukup sekadar itu, sistem kewangan antarabangsa pula dikawal oleh sejumlah kecil syarikat-syarikat kewangan gergasi, sekumpulan bank, pedagang-pedagang mata wang dan juga pengurus-pengurus dana pelaburan spekulatif antarabangsa, yang secara tidak lansung meneruskan dominasi dunia Barat ke atas bangsa-bangsa manusia yang lain. (Osman Bakar, 2009)
            Disamping itu, pola dominasi ekonomi yang sedemikian disokong oleh sejumlah pertubuhan-pertubuhan kewangan global yang sekali gus memudahkan dominasi ekonomi oleh Barat. Antara contoh institusi-institusi dunia yang terlibat ialah International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Worl Trade Organization (WTO) dan kumpulan G8. Kesemua institusi ini akan bertindak untuk mencorakkan bentuk ekonomi yang akan memastikan kepentingan mereka dalam aspek ini akan terpelihara. Contoh paling ketara yang menunjukkan  dominasi barat ialah apabila negara miskin yang meminjam daripada Bank Dunia atau IMF akan berada di bawah telunjuk atau pengaruh negara kapitalis tersebut . Masyarakat manusia di negara-negara membangun dan mundur tidak lebih sekadar memenuhi keperluan sumber tenaga manusia untuk mencapai kepentingan mereka. Pada masa yang sama, sumber-sumber semula jadi di negara-negara tersebut akan dimonopoli tanpa disedari. Keadaan seperti ini merupakan suatu bentuk penjajahan baru yang terselindung di sebalik gagasan perdagangan bebas.
            Kesan dariapada dominasi yang kian menjadi-jadi ini ialah sumber semula tidak dapat dieksploitasi sepenuhnya oleh negara sendiri disebabkan oleh kekangan teknologi dan kepakaran. Lantaran itu, bantuan daripada negara maju terutamanya negara Barat yang mempunyai kewangan, pakar dan alatan pastinya diperlukan. Akibatnya, negara-negara Barat dapat menguasai kekayaan semula jadi sesubuah negara seperti petroleum, bijih timah, dan macam-macam lagi.

  Dominasi Media
            Ledakan teknologi maklumat dewasa ini bukan lagi perkara yang baru. Segala maklumat dari seluruh dunia dapat diakses walau di ceruk manapun seseorang itu berada. Kini segalanya di hujung jari dan sekali gus mewujudkan istilah globalisasi. Proses globalisasi ini sebenarnya telah berjaya mengecilkan dunia kerana maklumat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh dunia  mudah diperoleh dan tersebar dengan cepat. (Azhar Mad Aros, 2001). Namun begitu, proses globalisasi ini dilihat lebih memihak kepada dunia Barat yang sekali gus akan mengancam nilai-nilai sesebuah negara terutamanya bagi masyarakat Timur dan Asia.
Dominasi media oleh Barat sebenarnya bermula dengan pemaparan berita antarabangsa teknologi komunikasi dan maklumat yang dikuasai mereka. Mutakhir ini, media cetak dan media elektronik yang semakin berpengaruh dikuasai oleh sekumpulan syarikat-syarikat gergasi yang berpusat di Amerika Syarikat. Keadaan ini tentunya memerlukan pemerhatian oleh masyarakat Timur dan Islam khususnya, kerana penyebaran nilai-nilai yang negatif melalui media Barat dapat menjadi barah dalam masyarakat. Hal ini demikian kerana keupayaan media boleh memanipulasi sesuatu perkara sehinggakan menjadi sesuatu yang tidak benar menjadi benar.

Contoh paling ketara sudah tentu melibatkan siri pengeboman dan letupan yang berlaku di seluruh dunia. Paling menyakitkan, media barat secara terus-menerus memomokkan mayarakat antarabangsa mengenai kaitan keganasan yang berlaku dengan umat Islam. Hakikatnya peranan media barat yang begitu berpengaruh sehingga telah berjaya mewujudkan fobia yang dikenali sebagai Islamfobia. Walaupun tanpa bukti yang kukuh dan lengkap, umat Islam sewenang-wenangnya ditangkap tanpa sebarang perbicaraan. Media barat yang dikuasai oleh golongan yang berkepentingan telah menanamkan kebencian terhadap orang Islam tanpa mengendahkan punca sebenar kejadian pengeboman berani mati seperti pembunuhan rakyat Paletin oleh rejim zionis setiap hari.  Demikian juga pengeboman yang dilakukan keatas rakyat Afghanistan dan Iraq oleh tentera Amerika Syarikat dianggap korban yang terpaksa ditanggung atas nama hak asasi dan demokrasi.

  Dominasi Sosial
Dekad kebelakangan ini, dunia Barat terutamanya Barat telah membanjiri dunia dengan produk-produk yang berteraskan cara hidup sosial masyarakat mereka. Produk yang dimaksudkan adalah seperti filem,  muzik, nyayian, kartun dan komik. Produk-produk ini telah tersebar secara meluas ke seluruh dunia. Fenomena globalisasi sosial yang tidak mampu dihalang ini adalah berpunca daripada pengaruh Barat yang begitu berkuasa dalam mencorakkan kehidupan manusia. Fenomena globalisasi sosial ini telah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat antarabangsa terutamanya remaja.
Atas nama keterbukaan dan hak asasi manusia, produk-produk dari Barat ini memaparkan banyak perkara negatif yang sememangnya bertentangan dengan budaya masyarakat Timur dan Islam pastinya. Parti liar, seks bebas, arak, rokok dan banyak lagi merupakan antara perkara-perkara negatif yang sering dipaparkan dalam produk-produk mereka. Secara tidak lansung, budaya hiburan dan cara hidup masyarakat barat turut dipromosikan. Jika tidak diberi perhatian yang serius, hal ini mampu menjejaskan nilai-nilai ketamadunan masyarakat dan sekali gus meruntuhkan moral dalam kalangan masyarakat.
Keadaan ini sebenarnya berlaku akibat promosi secara besar-besaran nilai dan cara hidup masyarakat Barat oleh media-media utama mereka. Seperti yang kita sedia maklum, media-media Barat begitu berpengaruh dalam menyampaikan sesuatu perkara. Gergasi media Barat khususnya daripada Amerika Syarikat  seperti CNN, telah menyesuaikan diri dengan tuntutan dan suasana dalam masyarakat Islam dan Asia di mana mereka beroperasi. Dengan adanya bantuan media, maka tidak mustahil globalisasi sosial masyarakat Barat begitu mendunia.


TITAS- HUBUNGAN TAMADUN DENGAN KEBUDAYAAN (PISMP SEM1)


Pengenalan

              Sukar untuk menentukan takrif yang tepat tentang tamadun sama ada dari perspektif barat ataupun Islam. Hal yang demikian kerana perkara ini berpunca dari kesukaran memilih istilah yang tepat bagi mengungkapkan konsep tamadun itu sendiri.sebagai contoh tamadun  Islam memberi pelbagai gambaran dan definisi bagi tamadun seperti konsep – madaniyyah- umran-hadarah-tamaddun manakala Barat pula mengemukakan takrif seperti - civilization-kebendaan- material.
             Pelbagai terminologi yang pernah digunakan berkaitan dengan pengertian tamadun. Hal ini boleh dilihat melalui penggunaannya dalam bahasa-bahasa berikut seperti Bahasa Inggeris dimana pelbagai terminologi yang pernah digunakan dalam Bahasa Inggeris berkaitan dengan pengertian tamadun seperti culture, renaissance, enlightment dan civilization. Bahasa Arab juga sama seperti Bahasa Inggeris, pelbagai terminologi yang pernah digunakan dalam Bahasa Arab berkaitan dengan pengertian tamadun. Antaranya ialah al-‘umran, al-bunyan, ath-thaqafah, al-hadharah, al-madaniyyah dan at-tamaddun.Dalam Bahasa Melayu pula antara terminologi yang pernah digunakan dalam Bahasa Melayu berkaitan dengan pengertian tamadun ialah kebudayaan, peradaban, tamadun dan madani.
            Apabila lahir terminologi al-tamaddun dalam bahasa Arab, maka lahirlah terjemahannya dalam Bahasa Inggeris iaitu civilization. Bahasa Melayu meminjam terminologi Arab menjadi tamadun dengan pengguguran satu ‘d’ terminologi yang terakhir inilah yang popular dan dominan penggunaannya dalam bahasa Arab, Inggeris dan Melayu pada masa kini. Menjelang tahun 1990-an, bahasa Melayu mula menggunakan terminologi baharu iaitu “madani” sebagai tambahan kepada terminologi “tamadun”. Ia juga merupakan pinjaman daripada terminologi Arab iaitu al-madaniah yang diperkenalkan oleh al-Farabi dalam abad ke-11 Masihi yang lalu seperti mana yang terdapat dalam kitabnya As Siyasah al-Madaniyah.


Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan
Istilah tamadun juga dapat dihubungkan dengan istilah kebudayaan. Namun begitu, antara tamadun dengan budaya wujud jurang pengertian yang berbeza terutamanya dari segi jangka hayat, iaitu tamadun mempunyai jangka hayat yang panjang dan berkekalan manakala budaya mempunyai jangka hayat yang pendek dan sentiasa mengalami perubahan  dan pembaharuan. Unsur-unsur kebudayaan yang berkekalan hayatnya akan dianggap sebagai unsur-unsur tamadun.

            Kebudayaan mengandungi beberapa unsur yang bersifat sejagat atau universal, iaitu yang terkandung dalam semua kebudayaan di dunia ini. Antara unsur-unsur bersifat sejagat ini ialah pertama, peralatan dan kelengkapan keperluan kehidupan manusia termasuklah pakaian, perlindungan (rumah), peralatan senjata, alat-alat pengeluaran dan sebagainya. Kedua, system perekonomian dan mata pencarian kehidupan. Ketiga, system kemasyarakatan, sistem keluarga, organisasi politik dan sebagainya. Keempat, bahasa sebagai alat komunikasi sama ada bahasa secara lisan ataupun melalui sistem tulisan dan kelima, sistem ilmu pengetahuan. 

Terdapat sekumpulan sarjana sains kemasyarakatan, antaranya pengikut aliran Max Weber, yang membahagikan kebudayaan kepada dua kategori iaitu pertama, kebudayaan berbentuk kerohanian dan kedua, kebudayaan berbentuk kebendaan. Kategori kedua, kebudayaan berbentuk kebendaan inilah yang dinamakan civilization yang bermakna tamadun atau peradaban.

            Berdasarkan ketamadunan Islam, kebudayaan Islam diertikan sebagai suatu cara kehidupan, cara berfikir dan cara berasa ketakwaan dalam seluruh bidang kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam satu ruang dan waktu. Pembentukan kebudayaan Islam ini tunduk kepada peraturan yang telah ditentukan melalui sumber-sumber asas perundangan Islam, iaitu al-Quran dan al-Hadis. Sekiranya berlaku sebarang pertentangan antara kebudayaan denan Islam, maka ia dianggap sebagai kebudayaan bukan Islam.

            Sarjana Islam tersohor seperti Ibn Khaldun telah mengatakan bahawa kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan,keindahan suasana dan minat kepada pelbagai aspek industri.popular dengan istilah umran-hadarah. Selain itu ilmuwan Islam yang lain iaitu Rasyid Ridha pula menyatakan bahawa agama asas tamadun dengan unsur spiritual sebagai tonggak. Selain itu, Sayyid Qutb pula menyatakan bahawa kemajuan berteraskan syariat Allah SWT serta bercirikan nilai moral Islam dan Abu Nasir Al-Farabi-( 350 Hijrah) telah memperkenalkan istilah al-Madaniyah dalam abad ke-11 Masihi dalam kitabnya as-Siyasah al-Madaniyah. Terminologi ini diambil daripada akar kata Madinah iaitu negara Islam pertama yang diasaskan oleh Rasulullah s.a.w. Madaniyah yang digambarkan oleh al-Farabi ialah pencapaian umat Islam di kota yang berasaskan wahyu iaitu akidah, syariat dan akhlak.

Menurut pandangan sarjana barat pula seperti Darcy Riberio dalam bukunya The Civilization Process berpendapat bahawa tamadun mempunyai kaitan yang rapat sekali dengan perbandaran. Clive Bell dalam bukunya Civilization and Old Finds menjelaskan bahawa tamadun merupakan satu kriteria masyarakat. Hal ini bererti bahawa tamadun merupakan kata ukur yang dapat menyukat atau menentukan tahap pencapaian sesuatu tamadun. Selain itu, Karl Wittfogel dalam bukunya Approaches to Asian Civilization mendefinisikan tamadun sebagai ciri kebudayaan secara keseluruhan daripada sesuatu negara. Toynbee pula menyatakan sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan mempunyai empat elemen, ekonomi,politik,pengetahuan dan seni.

Takrifan yang diberikan oleh sarjana Islam lebih tepat dan menyeluruh daripada sarjana barat. Ini kerana sarjana barat kurang menekankan unsur keagamaan sebagai asas dan sumber pembinaan sesuatu tamadun. Sarjana Islam menjadikan unsur agama sebagai asas dan sumber utama dalam pembinaan dan pencapaian sesuatu tamadun. Sesungguhnya tamadun Islam itu paling istimewa, mengatasi dan dibezakan daripada tamadun yang lain dalam dua faktor iaitu sumbernya (al-Quran dan as-Sunnah) dan asasnya (akidah, syariat dan akhlak). Dunia telah dikuasai oleh tamadun Islam selama lebih dari sepuluh abad, mulai abad ke-7 hingga ke-18M. Ia merupakan tamadun yang paling seimbang dalam sejarah manusia, seimbang di antara kemajuan kemajuan kerohanian dengan kemajuan kebendaan.